Sosyal Medya

Amaç:

Kadınların sosyal medya okuryazarlık oranlarının artırılması için çevrimiçi eğitimlerin gerçekleştirilmesi