Kariyer Planlama

Amaç

Kadınların ekonomik hayata katılımı ve istihdamını desteklemeye yönelik kariyer planlama yetkinlikleri, CV ve ön yazı hazırlama, iş arama-bulma kanalları, mülakat konularında genel uygulama eğitimlerinin gerçekleştirilmesi.