E-Hizmetler

Amaç:

Kadınların e-hizmet (e-devlet, e-nabız) kullanımına yönelik beceri ve farkındalığının artırılması